+371 20 444 343

info@tecnopol.lv

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs

Hidroizolācija un hidroizolācijas sistēmās

Siltumizolācijas un Grīdas segumu sistēmas

TECNOFOAM I-2035


TECNOFOAM I-2035

POLIURETĀNA PUTAS (BLĪVUMS 35 - 40 KG/M³)

I-2035 divkomponentu (poliola un izocianāta) poliuretāna putu sistēma ar 35 to 40 kg/m³ gala blīvumu. Piemērota ventilācijas cauruļu, cauruļvadu, paneļu aizpildīšanai, saldētavu un saldēšanas telpu izolācijai. Nesatur ozona slāni noārdošas vielas un siltumnīcas efektu radošas gāzes (HFC (fluorogļūdeņražus), HCFC (hlordifluormetānus), GOS (gaistošus organiskos savienojumus), u.c.).

TECNOFOAM I-2035 Tehnisko datu lapa: TECNOFOAM I-2035 (.pdf)

PIELIETOJUMS

  • Īpaši piemērota siltumizolācijai būvniecībā, rūpniecībā, kā arī lopkopības un lauksaimniecības ēkās.
  • Šuvju aizpildīšanai un siltumizolācijai rūpniecības caurulēs.