+371 20 444 343

info@tecnopol.lv

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs

Hidroizolācija un hidroizolācijas sistēmās

Siltumizolācijas un Grīdas segumu sistēmas

TECNOFOAM I-2008


TECNOFOAM I-2008

POLIURETĀNA PUTAS (BLĪVUMS 10 - 15 KG/M³)

I-2008 ir divkomponentu (poliola un izocianāta) poliuretāna putu sistēma ar 10 -20 kg/m³  blīvumu (pēc uzklāšanas). Paredzētas injicēšanai iekšējām starpsienām. Ideālas pielietojumiem, kur nepieciešama akustiskā izolācija.

Nesatur ozona slāni noārdošas vielas un siltumnīcas efektu radošas gāzes (HFC (fluorogļūdeņražus), HCFC (hlordifluormetānus), GOS (gaistošus organiskos savienojumus), u.c.).

TECNOFOAM I-2008 Tehnisko datu lapa: TECNOFOAM I-2008 (.pdf)

USES

  • Īpaši piemērota siltumizolācijai būvniecībā, rūpniecībā, kā arī lopkopības un lauksaimniecības ēkās.
  • Lieto jumtu, interjera un ventilējamu fasāžu apstrādei.