Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs

Tecnopol produkti un sistēmas

Hidroizolācija un hidroizolācijas sistēmās - Aizsardzības sistēmās

Siltumizolācijas sistēmās - Grīdas segumu sistēmas

TECNOFOAM I-2035


TECNOFOAM I-2035

POLIURETĀNA PUTAS (BLĪVUMS 35 - 40 KG/M³)

I-2035 divkomponentu (poliola un izocianāta) poliuretāna putu sistēma ar 35 to 40 kg/m³ gala blīvumu. Piemērota ventilācijas cauruļu, saldētavu un saldēšanas telpu izolācijai. Nesatur ozona slāni noārdošas vielas un siltumnīcas efektu radošas gāzes (HFC (fluorogļūdeņražus), HCFC (hlordifluormetānus), GOS (gaistošus organiskos savienojumus), u.c.).

TECNOFOAM I-2035 Tehnisko datu lapa: TECNOFOAM I-2035 (.pdf)

PIELIETOJUMS

  • Īpaši piemērota siltumizolācijai būvniecībā, rūpniecībā, kā arī lopkopības un lauksaimniecības ēkās.
  • Šuvju aizpildīšanai un siltumizolācijai rūpniecības caurulēs.