Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs

Tecnopol produkti un sistēmas

Hidroizolācija un hidroizolācijas sistēmās - Aizsardzības sistēmās

Siltumizolācijas sistēmās - Grīdas segumu sistēmas

TECNOFOAM I-2008


TECNOFOAM I-2008

POLIURETĀNA PUTAS (BLĪVUMS 10 - 15 KG/M³)

I-2008 ir divkomponentu (poliola un izocianāta) poliuretāna putu sistēma ar 10 -20 kg/m³  blīvumu (pēc uzklāšanas). Piemērota kā skaņas izolācijas risinājums.

Nesatur ozona slāni noārdošas vielas un siltumnīcas efektu radošas gāzes (HFC (fluorogļūdeņražus), HCFC (hlordifluormetānus), GOS (gaistošus organiskos savienojumus), u.c.).

TECNOFOAM I-2008 Tehnisko datu lapa: TECNOFOAM I-2008 (.pdf)

USES

  • Īpaši piemērota siltumizolācijai būvniecībā, rūpniecībā, kā arī lopkopības un lauksaimniecības ēkās.
  • Lieto jumtu, interjera un ventilējamu fasāžu apstrādei.